+ KaJiaN SoSiaL +

FPK : Kandungan Pendidikan Islam

| Tuesday, June 7, 2011
KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM

Menurut laman ensiklopedia maya Wikipedia, Dr. Al-Syaibani (1979) mentakrifkan falsafah pendidikan Islam sebagai usaha perlaksanaan teori dan “method” di bidang pengalaman manusia dipanggil pendidikan. Oleh yang demikian, falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek-aspek matlamat, kandungan dan dasar pendidikan islam. Menurut laman ensiklopedia Wikipedia di dalam institusi pendidikan dalam islam, terdapat 7 bidang pengajian yang menjadi silibus utama dalam mendidik umat islam. Antaranya ialah Al-Imaniyah (pendidikan keimanan), Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak), Al-Jismiyah (pendidikan Jasmani), Al-Aqiliyah (pendidikan mental), Al-Nafsiyah (pendidikan jiwa), Al-Ijlimaiyah (pendidikan sosial) dan akhir sekali Al-Jinisiyah (pendidikan seks). Kesemua bidang ini berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia. Oleh kerana ianya berkait rapat dengan kehidupan, maka islam telah menggariskan kesemua ilmu ini untuk dipelajari dan kesemua ilmu ini disulam dan terasnya adalah keagamaan dan penghayatan rohani agar umat islam tidak tersesat dari jalan yang lurus.

Menurut Prof Hassan Langgung (1979) melalui Mok Soon Sang (2010) kandungan dan sukatan pelajaran subjek pendidikan islam secara amnya dapat didasarkan kepada tujuh dasar utama. Antara dasarnya ialah keesaan Allah Taala (konsep tauhid), kepercayaan pesuruh-pesuruhnya, kepercayaan kepada wahyu-wahyu Allah kepada para nabi-nabi, manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian, setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri, kehidupan keduniaan dan akhirat dan akhir sekali persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat islam.

Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas melalui Mok Soon Sang (2010) ilmu islam merangkumi dua disiplin yang utama iaitu disiplin agama dan disiplin kognitif. Disiplin agama merangkumi ajaran Al-Quran, teologi, metafizik, bahasa arab dan sastera. Secara holistiknya ia merangkuminya disiplin keagamaan ini merangkumi ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari oleh umat islam kerana ianya berkaitan dengan ibadah seharian umat islam. Manakala disiplin kognitif pula merangkumi ilmu kemanusiaan, alam sekitar, sains gunaan, teknologi dan sebagainya. Bidang ini merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan fardhu kifayah iaitu bidang ilmu yang tidak diwajibkan kepada umat islam untuk menguasainya. Sebagai contoh ilmu perubatan, tidak kesemua umat islam diwajibkan untuk mempelajarinya hanya segelintir sahaja yang diwajibkan untuk mempelajarinya untuk memastikan kemaslahatan umat sentiasa terjaga.

Menurut Mok Soon Sang (2010) dalam Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia menerangkan bahawa pendidikan menurut islam merupakan usaha-usaha membaiki diri supaya membentuk sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bersifat ikhlas. Oleh sebab itu ajaran islam islam berpaksikan kepada ajaran Al-Quran dan hadis Rasullullah S.A.W. Kurikulum pendidikan islam merujuk kepada ajaran Al-Quran sebagai pengajian utama, diikuti bahasa arab sebagai media pengantar.

Disamping kurikulum di atas, terdapat juga pendidikan yang merangkumi bidang pengajian kemanusiaan, termasuk pikologi, sosiologi, sejarah dan ekonomi. Terdapat juga bidang ilmu alam seperti botani, sains semula jadi dan sebagainya. Pendidikan islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dan akhirat.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...