+ KaJiaN SoSiaL +

NoTa PPISMP di SCRIBD

|

Klik http://notapismpks.blogspot.com/ untuk ke BLOG KOLEKSI NOTA PISMP KS

JANGAN LUPE KLIK IKLAN NUFFNANG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI


KOLEKSI NOTA PPISMP SEMESTER 3/2010

NOTA KULIAH

BM : Teks Berita
BM : Memo
BM : Teks Ucapan
BM : Surat Rasmi
BM : Minit Mesyuarat
BM : Laporan
BM : Teks Pengacara Majlis
BM : Ejaan Kata Pinjaman
BM : Diftong
BM : Konsonan Rangkap
BM : Keselarasan Vokal
Sejarah : Kepelbagaian Ras & Masalah Perpaduan
Sejarah : Dasar Penjajahan British
Sejarah : Pembinaan Negara Bangsa
Sejarah : Proses Sosialisasi Masa Kini & Masa Hadapan
Sejarah : Kepimpinan dalam Pembinaan Negara Bangsa
Sejarah : Peribadi Dalam Pembinaan Negara Bangsa
Sejarah : Hala Tuju Negara
Sejarah : Penyusunan Masyarakat & Perpaduan Kaum
Geografi : Definisi Istilah Geografi
Geografi : Ciri Umum Iklim Malaysia (General Climate)
Ekonomi : Wang & Fungsinya

NOTA PEMBENTANGAN

English : Figure of Speech
English : Simile
English : Rythm
English : Personafication
English : Blank & Free Verse
English : Assonance
English : Rhyme
English : Alliteration
English : Intretation & Symbolic
English : Metaphor
English : Onomatopoeia
English : Literal@Surface Meaning 
Sejarah : Akibat Kesejahteraan Diabaikan 
Sejarah : Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sejarah : Pendidikan as Medium Perpaduan
Sejarah : Keluarga Penentu Kemajuan Negara
Sejarah : Dasar Ekonomi Selepas Merdeka
Sejarah : Langkah Untuk Mencapai Perpaduan
Sejarah : Konsep Negara Maju Wawasan 2020
Sejarah : Aspek Wawasan 2020
Sejarah : Keunikan Negara Bangsa
Sejarah : Komposisi & Taburan Penduduk
Sejarah : Faktor Kedatangan Imigran
Sejarah : Cabaran Pembinaan Negara Bangsa
Sejarah : Masalah Perpecahan Kaum
Sejarah : Pembinaan Negara Bangsa
Sejarah : Perbandingan Pentadbiran Melayu Melaka & Malaysia
Sejarah : Keperluan Kestabilan Politik Masyarakat Majmuk
Sejarah : Rukun Negara
Sejarah : Peranan Kerajaan Dalam Pembangunan Ekonomi
Ekonomi : Pasaran Monopoli
Ekonomi : Pasaran Persaingan Sempurna
Ekonomi : Perdagangan Antarabangsa
Ekonomi : Kesatuan Sekerja
Ekonomi : Teori Kos Pengeluaran
Ekonomi : Keanjalan Permintaan & Penawaran
Ekonomi : Langkah Mengatasi Masalah Inflasi
Ekonomi : Perdagangan Antarabangsa
Ekonomi : Dasar Makroekonomi & Dasar Penstabilan
Ekonomi : Perakaunan Pendapatan Negara
Ekonomi : Pengenalan Dasar Makroekonomi
Ekonomi : Dasar Kewangan
KKE : Pengurusan Diri 
KKE : Kesedaran Kendiri
KKE : Kemahiran Sosial
KKE : Komunikasi
KKE : Empati
Geografi : Definisi Istilah Geografi
Geografi : Iklim Malaysia
Geografi : Faktor Hujan Malaysia
Geografi : Ciri-ciri Monsun Barat Daya 
Geografi : Kedudukan IPG KDRI
BM : Rencana
BM : Teks Ucapan
BM : Minit Mesyuarat
BM : Memo
BM : Kertas Kerja
BM : Laporan
BM : Berita

KOLEKSI NOTA PPISMP SEMESTER 2/2010

NOTA KULIAH

BMK : Kesan Komunikasi
BMK : Proses Komunikasi
Sejarah : Konsep Budaya
Sejarah : Perkembangan Ekonomi
Sejarah : Perkembangan Keilmuan
Sejarah : Masyarakat Prasejarah
Sejarah : Pembinaan Tamadun
Sejarah : Masalah Sosial Ancaman Kepada Masyarakat
Sejarah : Peranan Individu Memenuhi Keperluan Hidup
Sejarah : Keperluan Asas Sosial
Geografi : Impak Kegiatan Manusia
Geografi : Interaksi Antara Kawasan
Geografi : Pembangunan Ekonomi
Geografi : Sejarah Perikanan
Geografi : Taburan Perikanan
Geografi : Jenis & Ciri Perikanan
Geografi : Penduduk
Geografi : Urbanisasi
Geografi : Ekonomi Orang Asli
Geografi : Konsep Orang Asli & Bumiputera
Sintaksis : Takrif Frasa
Sintaksis : Klausa
Sintaksis : Jenis Kata
Sintaksis : Ragam Ayat
Sintaksis : Binaan Ayat
Sintaksis : Takrif Ayat
Sintaksis : Tugas Frasa
Sintaksis : Binaan Frasa
Morfologi : Pengenalan
Morfologi : Kata Tugas
Morfologi : Kata Adjektif
Morfologi : Kata Kerja
Morfologi : Kata Ganda
Morfologi : Kata Majmuk
Morfologi : Bentuk Kata Tunggal
Morfologi : Kata Terbitan
Morfologi : Kata Nama
Morfologi : Akronim
Ekonomi : Ekonomi Malaysia
Ekonomi : Permintaan & Penawaran
Ekonomi : Definisi
Ekonomi : Sistem Ekonomi
Ekonomi : Pengenalan Ilmu Ekonomi
Pendidikan Jasmani : Pergerakan Lokomotor & Bukan Lokomotor

NOTA PEMBENTANGAN

English : Language Study
English : Direct & Indirect Speech
English : Career - Pathologist
English : How It's Made - Chocolate
English : Myspace vs Facebook
English : Disaster
English : Media In Education
Geografi : Pemeliharaan & Pemuliharaan
Geografi : Interaksi Antara Kawasan
Geografi : Sektor Perikanan
Geografi : Impak Pertanian & Pelancongan
Geografi : Impak Kegiatan Perniagaan
Geografi : Sektor Pelancongan
Geografi : Sektor Perdagangan
Geografi : Sektor Perhutanan
Geografi : Sektor Perlombongan
Geografi : Sektor Perniagaan
Geografi : Impak Kegiatan Perikanan
Geografi :Alam Sekitar Manusia
Ekonomi : Pengenalan Ilmu Ekonomi
Sosiologi : Keperluan Asas Manusia
Sejarah : Keilmuan Tamadun
BM : Kebudayaan Melayu
BM : Klausa
BM : Pengantar Morfologi
BM : Golongan Kata & Akronim
BM : Frasa
BM : Kesusasteraan
BM : Kesenian
BM : Konsep Budaya
BM : Pengantar Sintaksis
Etnografi : Etnik Semoq Beri & Bateq
Etnografi : Kegiatan Ekonomi Etnik

KOLEKSI NOTA PPISMP SEMESTER 1/2010

NOTA KULIAH

Dasar Luar Malaysia
Nota Kebangkitan Nasionalisme
Nota Sistem Ekonomi & Sosial
Nota Institusi Politik
Nota Sejarah & Negara
Nota Sistem Geomorfologi
Nota Sistem Ekologi
Nota Sistem Hidrologi
Nota Sistem Atmosfera
Nota Sistem Bumi
Nota Pengurusan Sistem Fail
Nota Pengurusan Mesyuarat
Nota Pengelolaan Aktiviti
Nota Kemahiran Belajar
Faktor Mikro Iklim Bandar
Contoh Minit Mesyuarat
Contoh Kerja Kursus Ping Pong
Contoh Peta Minda
Contoh Bibliografi

NOTA PEMBENTANGAN

Sejarah : Konsep Demokrasi
Sejarah : Dasar Luar Malaysia
Geografi : Punca Iklim Melampau
Geografi : Penipisan Lapisan Ozon
Geografi : Pengaruh Geomorfologi Kepada Manusia
Geografi : Kesan Rumah Hijau
Geografi : Ekosistem Hutan
Geografi : Hujan Asid
Geografi : Faktor Mikro Iklim Bandar
Geografi : Jerebu

*Segala nota di atas sesuai untuk guru pelatih di Institut Pendidikan Guru seluruh Malaysia
 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...