+ KaJiaN SoSiaL +

Nota PISMP Sem 5 di SCRIBD

|

Klik http://notapismpks.blogspot.com/ untuk ke BLOG KOLEKSI NOTA PISMP KS

JANGAN LUPE KLIK IKLAN NUFFNANG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI

MAKLUMAT UMUM


CONTOH ASSIGNMENT


NOTA KULIAH

SUMBER PENGAJARAN PEMBELAJARAN DALAM PENGAJIAN SOSIAL (PSS 3109)
Topik 1 : Teori Pembelajaran Kaitan dengan BSPP
Topik 2 : Tujuan BSPP
Topik 3 : Prosedur Penghasilan Penyelenggaraan BSPP
Topik 4 : Prosedur Penghasilan Penyelenggaraan Bahan Teknologi Pendidikan KS
Topik 5 : Prosedur Penghasilan Penyelenggaraan Bahan ICT
Model ASSURE Dalam PS
Gaya Pembelajaran Kolb Dalam PS

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL (PSS 3110)

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106)
Nota Padat Budaya Pembelajaran EDU 3106

PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR (PSV 3107)
Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Pedagogi PSV

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN (PJM 3112)
Topik 1 : Pengenalan Pengurusan dan Pentadbiran PJ
Nota Padat PJ v1 Part 1
Nota Padat PJ v1 Part 2
Nota Padat PJ v2

NOTA PRESENTATION TUTORIAL

PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL (PSS 3110)

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN (PJM 3112)
Konsep Pengurusan Pentadbiran Pengelolaan
Kepimpinan Behaviorisme PJ

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...