+ KaJiaN SoSiaL +

TP : Prinsip Grafik & Rekabentuk Grafik

| Thursday, July 5, 2012
ASAS GRAFIK

Pendahuluan

Rekaan grafik banyak dimanfaatkan sebagai media utama dalam penyaluran sesuatu mesej. Ia sering digunakan dalam sesuatu paparan atau persembahan reka bentuk komunikasi visual sama ada dalam bentuk bercetak, persembahan elektronik mahupun digital.

Grafik mungkin memberi maksud seperti berikut ?

Bahan yang mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui kombinasi lukisan, lakaran, contengan, perkataan, simbol dan gambar.

Gambaran bukan fotografi, dua dimensi yang digubah dan dicipta khusus untuk menyampaikan mesej, fakta atau pandangan kepada para pelajar atau kumpulan sasaran tertentu.


SUMBANGAN GRAFIK DALAM KEHIDUPAN
 • Lebih menarik – dapat merangsang minat dan perhatian terhadap sesuatu aspek
 • Mesej dapat disampaikan dengan lebih cepat, jelas dan ringkas spt. “Mudah Terbakar”, “Merbahaya”, “Jimatkan Air”dan lain-lain.
 • Membantu meningkatkan daya ingatan – teks dan gambar boleh membantu mengingat dengan lebih baik berbanding dengan teks sahaja.
 • Maklumat dapat disampaikan secara tersusun dan mengikut urutan yang telah ditetapkan oleh penyampai.
 • Dapat mewakili fakta-fakta dan idea dalam bentuk yang padat dan ringkas. Contoh: penggunaan grafik dalam poster, carta dan graf tidak memerlukan maklumat lisan yang banyak untuk memberi kefahaman kepada pelajar.
 • Melahirkan manusia yang lebih kreatif dan inovatif.

KOMPOSISI DALAM REKAAN GRAFIK


Komposisi
 • Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya grafik yang menarik.
 • Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan grafik itu dapat dinyatakan dengan jelas ;sebagai satu komunikasi visual.
 • Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan kerja grafik. Ruang grafik mungkin dalam bulatan empat segi, dan diorientasikan secara menegak atau melintang.

Prinsip Komposisi.

Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan. Elakkan membuat titik tumpuan ditengah-tengah: alihkan sedikit ke tepi ruang paparan kerja.

 • Elakkan membuat gubahan yang membawa tumpuan kesetiap penjuru ruang paparan kerja
 • Elakkan membuat komposisi 2 subjek yang diletak secarabertentangan dan meninggalkan ruang kososng di tengah-tengahnya.

 • Pemberatan ruang positif di bahagian bawah paparan kerja menghasilkan prinsip imbangan, manakala sebaliknya akan menimbulkan kesan “levity’ dan weightlessness’.

 • Elakkan membahagikan medan grafik kepada dua bahagian yang sama (imbangan simetri) kerana ia membuat komposisi tidak dramatik atau menarik.

ELEMEN REKA SENI VISUAL

Rekaan grafik dihasilkan melalui pengolahan elemen dan prinsip rekaan Seni Visual. Elemen-eleman ini terbahagi kepada enam (6) jenis iaitu:

1. Garisan

(Latihan kepada pelajar melukis elemen-elemen tersebut dalam ruangan yang disediakan sebagai aktiviti pengukuhan)


2. Rupa positif dan rupa negatif

3. Bentuk

Olahan garisan, tekstur dan warna menimbulkan bentuk

4. Warna

Warna pigment
Lengkapkan jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna dalam petak yang disediakan.


5. Ruang

Apakah peranan ruang dalam reka letak sesuatu paparan grafik?

i) Menimbulkan keselesaan dan keharmonian.
ii) Memberi imbangan pada reka letak/ grafik.
iii) Menimbulkan imej atau teks pada sesuatu reka letak.
iv) Menimbulkan kesan perspektif.

Mengenal ciri-ciri prinsip Rekaan Seni Visual

1.1 Keseimbangan
 • Formal
 • Tidak Formal
1.2 Harmoni
 • Bentuk
 • Susunan
 • Warna
 • Saiz
 • Irama
1.3 Kontra
 • Bentuk
 • Susunan
 • Warna
 • Saiz
 • Irama
1.4 Penegasan

Untuk memberi tumpuan atau fokus pandangan

1.5 Kesatuan

Elemen yang wujud antara elemen seni visual yang berfungsi bersama-sama; saling lengkap melengkapi antara satu sama lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan.

1.6 Pergerakan

Elemen-elemen grafik seperti teks dan imej disusun dalam bentuk yang tertentu untuk mengarah pandangan (pergerakan) mengikut keutamaan (penegasan) mesej yang hendak disampaikan.


Sumber : http://ipkt.org:8080/modul/EDU3105/t-pdk/Prinsip%20Asas%20Grafik.htm

JANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI
SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...