+ KaJiaN SoSiaL +

PDK : Teori Asal-Usul Negara

| Tuesday, December 13, 2011
Terdapat beberapa teori mengenai asal usul negara iaitu:

Teori Kudus atau Teori Ketuhanan

• Negara dicipta oleh Tuhan untuk memudahkan manusia hidup berkelompok.
• Tuhan mencucuri rahmat ke atas manusia dengan mengilhamkan negara kerana negara sahaja yang dapat mengelakkan manusia daripada dimusnahkan oleh kehidupan mereka.
• Tuhan telah melantik raja sebagai wakilnya untuk memimpin negara.
• Rakyat diwajibkan tunduk kepada kehendak raja.
• Rakyat tidak boleh menentang raja.
• Contoh pemerintahan - Shah Iran, waris Raja Iskandar Zulkarnain, Raja Jepun, Putera Dewi Matahari Amaterasu.
• Teori ini dianggap ketinggalan zaman.

Teori Patriakal

• Menurut Aristotle, negara wujud akibat perkembangan kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah.
• Keluarga dianggap sebagai unit asas sesebuah masyarakat manakala puak pula sebagai gabungan beberapa puak keluarga.
• Gabungan ini mewujudkan institusi kampung dan dimajukan menjadi negara.
• Kewibawaan keluarga bergantung kepada ketaatan kepada kaum lelaki.
• Kaum lelaki menjadi pakar rujuk dan keputusan dianggap sah dan mengikat semua anggota masyarakat.
• Teori ini bersifat spekulatif tanpa mempunyai bukti yang nyata.

Teori Matriakal

• Dalam masyarakat primitif ketua keluarga ialah ibu dan bukan bapa.
• Corak perkahwinan dalam masyarakat tradisional mengiktiraf wanita sebagai barangan pertukaran yang penting.
• Pertalian sesuatu keluarga dikesan melalui anggota keluarga wanita.
• Teori ini dikritik kerana tidak mengikut perkembangan tamadun manusia.

Teori Kontrak Sosial

• Negara wujud kerana manusia sedar bahawa mereka perlu hidup bermasyarakat.
• Atas kesedaran ini, manusia telah bersetuju mengadakan satu perjanjian untuk mewujudkan negara yang dapat menjamin kehidupan sejahtera manusia.
• Golongan yang menyokong teori ini menegaskan bahawa institusi yang baik dan berkesan untuk menjaga kepentingan semua rakyat ialah negara.

Teori Paksaan

• Negara muncul kerana memenuhi kehendak kestabilan dan ketertiban.
• Negara diwujudkan oleh golongan yang kuat untuk menjaga kepentingan peribadi mereka.
• Manusia mempunyai sifat untuk menguasai pihak yang lemah.
• Hanya orang yang kuat sahaja dapat menjamin kesejahteraan.

JANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI,
SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...