+ KaJiaN SoSiaL +

PDK : Pengenalan Sains Politik

| Tuesday, December 13, 2011

PENGENALAN SAINS POLITIK

Apa itu Politik?

Politik merupakan satu cara untuk manusia mengkordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama (atau kebaikan individu). Apa yang membezakan politik dengan etika dan sosial ialah didalam politik terdapat banyak persoalan berdebat (debated questions). Kebanyakan ahli teori berpendapat untuk menjadi politik, sesuatu proses itu perlu menggunakan sedikit kekerasan kerana politik mempunyai hubungan rapat dengan konflik.

Lenin berkata politik ialah siapa yang boleh lakukan apa kepada siapa (Who could do what to whom). Manakala, seorang ahli sains politik, Harold Lasswell pula berkata politik adalah siapa yang dapat apa, bila dan bagaimana (who gets what, when and how).

Hesoid di mana ia dipetik, "Bagaimana cara terbaik manusia tinggal dalam bandar, dan dengan patuh kepada apa?". (1) Ditulis semula, ia dibaca, "Bagai mana manusia mengatur haluannya?". Bagi orang-oramg Yunani, ia adalah applikasi sebab untuk hidup. Politik adalah aturan masyarakat melalui sebab mencapai matlamat yang sama; seperti harmoni antara kelas masyarakat di Athens di bawah Solon, atau perniagaan dan perdagangan, atau bagi perperangan seperti Masyarakat Doric di Crete dan Sparta.

POLITIK adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di bidang korporat, akademik, agama, dan institusi lain. Sains Politik merupakan kajian mengenai tingkah-laku politik dan memeriksa kedapatan dan penggunaan kuasa, contohnya : keupayaan untuk memaksa kehendak seseorang kepada yang lain.

Memenangi suatu konflik politik bermaksud merampas kuasa dari satu kumpulan atau entiti dan memberikannya kepada kumpulan lain. Ramai akan bersetuju konflik politik boleh dengan mudahnya tumbang menjadi 'Zero-Sum Game' ataupun "Well Orchestrated Conspiracies", dimana tiada yang dipelajari atau diselesaikan, melain menentukan 'Siapa Menang - Siapa Tewas'.

Bernard Crick merupakan ahli teori utama pada pandangan ini dan idea bahawa politik itu sendiri hanyalah 'etika dilakukan di hadapan umum', di mana institusi awam boleh bersetuju, tidak bersetuju, atau campur tangan bagi mencapai hasil akhir yang diingini atau proses menyeluruh yang lengkap.

PENDEKATAN SAINS POLITIK

Pendekatan mempunyai matlamat tertentu. Sesuatu pendekatan dipilih kerana ia mempunyai sifat-sifat yang memudahkan pengkajian perkara yang ingin diselidiki.

Fungsi pendekatan:
• Digunakan untuk melihat, mengkaji dan menjelaskan sesuatu fenomena politik.
• Digunakan untuk menguji dan mengenal pasti atau mengesahkan sesuatu andaian, membantu dalam mencipta ilmu baru tentang sesuatu kejadian.
• Digunakan bagi membuktikan kesahihan seterusnya membuat ramalan.

Jenis-jenis pendekatan:
• Falsafah
• Institutionalisme
• Behaviourisme
• Pluralisme
• Strukturlisme
• Developmentalisme
• Fungsi struktur.

HUBUNGAN SAINS POLITIK DENGAN DISIPLIN PENGAJIAN SOSIAL

Sejarah
Membantu sains politik tentang pelbagai kemungkinan yang akan wujud pada masa depan.

Falsafah
Pengkaji politik menggunakan falsafah untuk mengkaji asal-usul dan nilai negara yang mencakupi moral falsafah atau etika.

Sosiologi
Membantu memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan menerangkan fenomena politik terutamanya mengapakah manusia bertindak apabila menghadapi sesuatu cabaran.
Antropologi
Menerangkan bagaimana kebudayaan manusia itu berkembang.

Ekonomi
Pemikiran yang berasal daripada faktor kekurangan menyebabkan lebih banyak ke arah ramalan berdasarkan perhitungan yang saksama.

Psikologi sosial
Membantu menganalisis nilai-nilai budaya yang dapat melahirkan tingkah laku yang stabil.
Geografi
Sains politik memerlukan disiplin geografi untuk memahami perkembangan peristiwa dan fenomena politik.

JANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...