+ KaJiaN SoSiaL +

PSS 3109 : Topik 4 - Prosedur Penghasilan & Penyelenggaraan Bahan Teknologi Pendidikan

| Wednesday, January 9, 2013
Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Teknologi Pendidikan untuk Pengajian Sosial

Panduan meghasilkan sumber terpilih :

- Anggaran kos
- Kebolehgunaan
- Mobiliti
- Bahan mentah
- Saiz, warna
- Tatahias, kemasan
- Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan
- Simpanan dan penyelenggaraan
- Inventori

Contoh hasil bahan teknologi pendidikan yang boleh dihasilkan (papan gulung, papan magnetik, papan flanel, papan flip, papan tulis lutsinar, model, diorama) dan  alat seperti radio, TV, papan elektronik)

Kegunaan dari aspek :

- Imagen (contoh fotografi)
- Analogikal (contoh menunjukkan perbandingan)
- Logikal (contoh carta, graf)
- Menerang konsep
- Mempunyai unsur warna
- Bunyi menjadi simulasi
- Mempunyai panduan penggunaan
- Bersesuaian dengan tema pengajaran
- Diselaras dengan penerangan lisan
- Penggunaan ruang dapat dimaksima
- Untuk papan elektronik – perlu diuji dan diselenggara

Persediaan sebelum penggunaan :

- Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space)
- Lampu/cahaya
- Peredaran udara
- Punca bekalan tenaga
- Kaedah pelabelan
- Diuji kebolehgunaan
- Menyediakan strategi semasa kecemasan
- Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek :

- Faktor fizikal
- Perancangan
- Kos
- Masa
- Mobiliti
- Penyelenggaraan
- Kesesuaian dengan aktiviti  pemulihan / pengayaan
- Latihan untuk penyelenggaraan

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...