+ KaJiaN SoSiaL +

PSS 3109 : Topik 1 - Teori Pembelajaran & Kaitan Dengan BSPP

| Wednesday, January 9, 2013
Teori Pembelajaran dan Kaitan Dengan Penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

Perkaitan pendapat tokoh dengan penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

- Gagne :  Bahan bercetak
- Bruner : Penggunaan peta minda dan bahan eksperimen
- Bandura : Relia, model
- Vygotsky : Rakan sebaya, penggunaan bahan/sumber/alat

Sensory Stimulation Theory untuk pembelajaran aktif :

- Tarikan pelbagai warna
- Fakta dan gambaran visual
- Pembelajaran melalui pelakuan (learning by doing)
- Pembelajaran melalui perdengaran (learning by listening)

Gaya pembelajaran dan kaitan dengan jenis sumber :

- Sensori - intituitif, imaginasi
- Visual - lisan
- Aktif - menggunakan gerak tubuh,
- Reflektif

Sekuential - global Pembelajaran melalui pengalaman :

- Lebih bermakna melalui pengalaman konkrit dan mengguna bahan konkrit/maujud
- Membuat pemerhatian
- Aktif membuat amali
- Membuat refleksi
- Membuat penilaian

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...