+ KaJiaN SoSiaL +

PSS 3109 : Topik 5 - Prosedur Penghasilan & Penyelenggaraan Bahan Berasas ICT

| Wednesday, January 9, 2013
Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial

Panduan menghasilkan sumber :

- Anggaran kos
- Kebolehgunaan
- Mobiliti
- Saiz, warna
- Tatahias, kemasan
- Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan
- Simpanan dan penyelenggaraan
- Inventori

Contoh hasil bahan teknologi maklumat :

- Penggunaan perisian. Contoh : PowerPoint, Internet: email, website, e-learning
- Bentuk alat. Contoh : Cakera padat, video cakera digital (DVD), pendrive, i-pod

Kegunaan :

- Ransangan yang tinggi melalui media audio dan visual
- Interaktif
- Eksploratif
- Pautan
- Simpanan data
- Hal semasa
- Boleh disesuaikan untuk pemulihan dan orang kurang upaya (OKU)

Persediaan sebelum penggunaan :

- Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space)
- Lampu / cahaya
- Peredaran udara
- Punca bekalan tenaga
- Kaedah pelabelan
- Diuji kebolehgunaan
- Menyediakan strategi semasa kecemasan
- Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dari aspek :

- Faktor fizikal
- Perancangan
- Kos
- Masa
- Mobiliti Penyelenggaraan
- Kesesuaian dengan aktiviti  pemulihan / pengayaan
- Latihan untuk penyelenggaraan

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...